คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อนุญาตให้หน่วยงานภายนอกใช้พื้นที่ในการจัดจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ

อธิการบดี มทร.ธัญบุรี พร้อมทั้งคณบดี คณะวิศวกรรมศาตร์ต้อนรับ คณะนักวิจัย จากศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญระบบทางรางโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประชุมสัญจนเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านระบบขนส่งทางราง
มกราคม 19, 2024
“ฝาขวดพลาสติกในมือคุณเราขอนะ”
มกราคม 22, 2024