คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้อนุญาตให้หน่วยงานภายนอกใช้พื้นที่ในการจัดจัดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ
มกราคม 21, 2024
การฝึกอบรมช่างผู้ควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ปทุมธานี ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สพร.14 และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี
มกราคม 22, 2024