ข่าวแจ้งประกาศ

เมษายน 29, 2020

ประกาศ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 29/04/2536

  หัวข้อ pdf 1. เครื่ […]
เมษายน 29, 2020

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการ พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาและ ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

>>DOWNLOAD<<
เมษายน 15, 2020

ประกวดราคาซื้อชุดวัดฟองอากาศระดับนาโน จำนวน 1 ชุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วย e-biddig

ลำดับ หัวข้อ 1 รายละเอียดป […]
เมษายน 13, 2020

ประกาศ (ขอเลื่อนกำหนดการณ์) ศูนย์นวัตกรรมระบบราง หลักสูตรฝึกอบรม การสร้างวิทยากรภายในมืออาชีพด้านการขนส่งทางราง


เมษายน 13, 2020

ประกาศ !!! กำหนดการส่งเกรด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

เมษายน 3, 2020

ประกาศ กรขอใบรังรองกิจกรรมพัฒนานักศึกษา