ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการฝึกปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบโครงสร้างอากาศยานและกระโดดสไลด์ ให้กับนักศึกษาสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
ตุลาคม 30, 2023
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยไทยยอดนิยม อันดับที่ 8 สถาบันการศึกษาของรัฐบาล
ตุลาคม 31, 2023