รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
จ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ตุลาคม 3, 2023
รศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวัสดุและโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมบริษัท Phamafac Plan Technology จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ตุลาคม 25, 2023