เปิดรับสมัครชิงทุน Erasmus+ 2023 สหภาพยุโรป จำนวน 3 ทุน ฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec (TUL) สาธารณรัฐเช็ก ทุน Erasmus+ สนับสนุน Travel + Living Expenses

โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project 2023 (ระยะที่ 1) และลงนามความร่วมมือ ทางด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Yeangnum สาธารณรัฐเกาหลี
มกราคม 6, 2023
พี่วิศวะฯ ชวนน้องเที่ยวบ้าน RMUTT’66 Open House
มกราคม 12, 2023