โครงการอบรมเซิงปฏิบัติการ Global Capstone Design Project 2023 (ระยะที่ 1) และลงนามความร่วมมือ ทางด้านวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัย Yeangnum สาธารณรัฐเกาหลี

รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเป็น พนักงานพิเศษเงินรายได้
มกราคม 6, 2023
เปิดรับสมัครชิงทุน Erasmus+ 2023 สหภาพยุโรป จำนวน 3 ทุน ฝึกสหกิจศึกษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัย Technical University of Liberec (TUL) สาธารณรัฐเช็ก ทุน Erasmus+ สนับสนุน Travel + Living Expenses
มกราคม 11, 2023