ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก 2024 Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS)

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Laser-mediated synthesis of nanomaterials” โดย Dr. Rafael Omar Torres Mendieta
มกราคม 25, 2023
รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับดร.พงศ์ธร ธาราไชย การปรึกษาหารือ ทำงานวิจัยร่วมและแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์
มกราคม 27, 2023