ขอแสดงความยินดีกับ อ.ชวลิต อินปัญโญ ดร.ปรกช สิริสุวัณณ์ อ.เฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ และ ผศ.ดร.พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ ได้รับรางวัล บทความวิจัยดีเด่นประจำกลุ่ม Technology and Innovation (Tin)
กรกฎาคม 18, 2022
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕
กรกฎาคม 20, 2022