คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาเอก – ปริญญาโท

สาขาวิศวกรรมวัสดุ กับ Saturday Discussion ร่วมกับ Prof.Dr. Hiroshi KAMITAKAHARA Division of Forest & Biomaterials Science, Graduate School of Agriculture, Kyoto University ในหัวข้อ AI for New Materials and BCG เพื่อการพัฒนาต่อยอดความรู้และเป็นโอกาสที่ดีในการทำวิจัยร่วมกันรวมถึงการศึกษาต่อในต่างประเทศ
กันยายน 18, 2023
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล GOLD จากผลงานเรื่อง “An innovation for managing glass waste and marine plastic waste as a environmentally friendly double-layer terrazzo tiles” จากงาน 47th International Invention Show – INOVA 2023 ณ เมืองซาเกร็บ สาธารณรัฐโครเอเชีย
กันยายน 29, 2023