หลักสูตรฝึกอบรม “หลักสูตรการบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าและระบบจำหน่ายกำลังไฟฟ้าสำหรับงานรถไฟชานเมือง และความเร็วสูง” รุ่นที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้
กุมภาพันธ์ 28, 2024
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ (RMUTT-PSF) รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2
มีนาคม 5, 2024