“วิศวกรนักคิด

นักปฏิบัติ

มืออาชีพ”

ข่าวสารและกิจกรรม

มิถุนายน 23, 2022

ขอเชิญผู้สนใจสมัครงาน/หางาน เข้าร่วมงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี”

มิถุนายน 23, 2022

ขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจการรมสร้างความตระหนักรู้ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม

มิถุนายน 23, 2022

ควอท.มีกำหนดจัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการสำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย

เมษายน 25, 2022

ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Hubert H.Humphrey North-Sorth Fellowship Program ประจำปีการศึกษา 2566

มีนาคม 8, 2022

ทุนการศึกษาระดับปริญญาและทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565

กุมภาพันธ์ 4, 2022

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุน บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ประจำปี 2565

มิถุนายน 13, 2022

เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ณ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณพลภัทร ทิพย์บุญศรี (ป่าน) โทร 087-6944580

มิถุนายน 9, 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี กำหนดจัดอบรมโครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565

มิถุนายน 2, 2022

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร จำนวน ๓ หลักสูตร

กุมภาพันธ์ 10, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

กุมภาพันธ์ 3, 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐภัทร พันธ์คง รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมหารือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์บอลลูนไลท์ร่วมกับบริษัท โอลี่กรุ๊ป จำกัด

มิถุนายน 9, 2022

บริษัท ไทยนครเพนท์แอนด์เคมีคอล จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน และรับสมัครงาน

มิถุนายน 7, 2022

บริษัท คัลเลอ โกลโบล จำกัด รับสมัคร Sales Engineer

พฤษภาคม 6, 2022

บริษัท ไทยสเปเชี่ยลแก๊ส จำกัด รับสมัครงานและนักศึกษาฝึกงาน

เมษายน 4, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

เมษายน 1, 2022

บันทึกการอบรม “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ”

เมษายน 1, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผลงานนักล่ารางวัล

ผลงานนักศึกษา