“วิศวกรนักคิด

นักปฏิบัติ

มืออาชีพ”

ข่าวสารและกิจกรรม

พฤษภาคม 17, 2022

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ Mr.Takashi Umeki จากบริษัท Nanobest และ Mr.Masatomo Suzuki จากบริษัท Nakusul ประเทศญี่ปุ่น

พฤษภาคม 17, 2022

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ A.M.Kannan, Ph.D.Professor, Polytechnic School จาก Arizona State University เพื่อหารือเกี่ยวกับการทำโครงการวิจัย

พฤษภาคม 12, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ อววน. ได้แถลงความสำเร็จ “การพัฒนาสร้างนวัตกรรมระบบตรวจสอบสาธารณูปโภคใต้ดินกึ่งอัตโนมัติเพื่อการขุดเจาะใต้ดินแบบดันท่อ”

มีนาคม 8, 2022

ทุนการศึกษาระดับปริญญาและทุนเรียนภาษาจีนระยะสั้นของกระทรวงศึกษาธิการสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประจำปี 2565

กุมภาพันธ์ 4, 2022

📣ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ทุน บริษัท ไทยโตเคน เทอร์โม จำกัด ประจำปี 2565

กันยายน 10, 2020

รับสมัครนักศึกษา เพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิตั้งเซ็กกิม ประจำปีการศึกษา 2563

เมษายน 25, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

เมษายน 11, 2022

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการใช้ฐานข้อมูลแบบระบุกลุ่มเป้าหมายในหลากหลายรูปแบบ และหลักสูตรพัฒนาทักษะทางด้านภาษาสำหรับนักศึกษา *ฟรี* ได้ชั่วโมงกิจกรรมวิชาการ

เมษายน 5, 2022

เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม เรื่อง “ ทบทวนข้อกำหนด GHPs และ HACCP ในการผลิตอาหาร ” วันที่ 6-7 พฤษภาคม 2565 ***ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการอบรม***

เมษายน 11, 2022

บริษัท เอ็นเอชเค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง

เมษายน 11, 2022

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

เมษายน 8, 2022

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ

เมษายน 4, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

เมษายน 1, 2022

บันทึกการอบรม “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ”

เมษายน 1, 2022

#คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

ผลงานนักล่ารางวัล

ผลงานนักศึกษา