รางวัล Sustainability in Education จาก สถาบัน Accreditation Service for International Schools, Colleges and Universities (ASIC) พร้อมด้วย รางวัล The Chairman’s Award for Enterprise in the Community
กุมภาพันธ์ 7, 2023
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT workshop 2022 ณ Hokkaido information university
กุมภาพันธ์ 8, 2023