บรรยายพิเศษ หัวข้อ Design, Light, and Technical Textiles Seminar โดย Prof. Ing. Jiří Militky, Assoc. prof. Dana Kremenakova และ Dr. Mohanapriya Venkataraman
กุมภาพันธ์ 7, 2023
Living Solution Business บริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด ศึกษาดูงานการอัพไซคลิ่งวัสดุก่อสร้างจากเศษเหลือทิ้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กุมภาพันธ์ 7, 2023