รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ
มีนาคม 14, 2024
การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566
มีนาคม 14, 2024