การประชุมเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานเชิงวิศวกรรม (Engineering Workshop) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2566

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มีนาคม 14, 2024
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ต้อนรับ คณาจารย์จาก National Institute of Technology, Kagawa College (NITCK), Japan เพื่อเยี่ยมชม และเข้าพบปรึกษาหารือ
มีนาคม 14, 2024