ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ยูเนี่ยน นิฟโก้ จำกัด เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานจริงในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการออกแบบ และผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอื่นๆ

RMUT TALK สัมภาษณ์ รศ.ดร.สรพษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการคลินิกวิชาการ การใช้ AI เพื่อการจัดการเรียนการสอน
มีนาคม 13, 2024
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับและร่วมประชุมหารือกับสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
มีนาคม 14, 2024