ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ยินดีต้อนรับ Prof. Dr. h.c. Jürgen Lehmann อธิการบดีมหาวิทยาลัย Hof University of Applied Sciences, one of the top textile based Universities in Germany เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอเพื่อทำความร่วมมือต่อเนื่อง
พฤศจิกายน 27, 2023
นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด RMUTT Music Festival 2023” ในงาน Loy Krathong Festival RMUTT 2023
พฤศจิกายน 30, 2023