ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ ยินดีต้อนรับ Prof. Dr. h.c. Jürgen Lehmann อธิการบดีมหาวิทยาลัย Hof University of Applied Sciences, one of the top textile based Universities in Germany เข้าเยี่ยมชมภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอเพื่อทำความร่วมมือต่อเนื่อง

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเทคโนโลยีการออกแบบและซ่อมบำรุงโครงสร้างคอนกรีตริมทะเล วันที่ 15 ธค 66 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พฤศจิกายน 27, 2023
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้
พฤศจิกายน 27, 2023