ข่าวแจ้งประกาศ

สิงหาคม 7, 2018

ประกวดราคาซื้อระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ากระแสสลับเพื่อระบบรางด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 7, 2018

ประกวดราคาซื้อระบบขับเคลื่อนไฟฟ้ากระแสตรงขั้นสูงเพื่อยานยนต์ไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

สิงหาคม 1, 2018

ประกวดราคาซื้อระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังเพื่ออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรกฎาคม 31, 2018

ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

กรกฎาคม 24, 2018

รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา บริษัท เอ็น เอช เค สปริง (ประเทศไทย) จำกัด ประจำปีการศึกษา 2561

มิถุนายน 19, 2018

ประกาศ การประมูลราคาพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพไม่ใช้ในราชการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี 2556