สหกิจศึกษา

ธันวาคม 7, 2023

ขอขอบคุณ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ที่มาให้ความรู้ด้านกระบวนการออกแบบวงจรรวม การรับสมัครสหกิจ การรับสมัครงาน และแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ ให้กับ นักศึกษา และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ขอขอบคุณ คุณกานต์ โอภาสจํา […]
ธันวาคม 6, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน”โครงการประกวดผลงานผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2566″

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
พฤศจิกายน 3, 2023

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ประจำปีการศึกษา 1/2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ […]