ขอขอบคุณ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ที่มาให้ความรู้ด้านกระบวนการออกแบบวงจรรวม การรับสมัครสหกิจ การรับสมัครงาน และแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ ให้กับ นักศึกษา และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ชนะการแข่งขัน”โครงการประกวดผลงานผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำปี 2566″
ธันวาคม 6, 2023
OPENHOUSE ENGINEERING RMUTT 2024 | ENGRMUTT
ธันวาคม 7, 2023