ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

กุมภาพันธ์ 6, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรมที่ได้รับรางวัลในงาน “การประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
กุมภาพันธ์ 3, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร นำทีมนักศึกษา ร่วมโครงการประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิ […]
ธันวาคม 21, 2023

รศ.ดร.จตุรงค์ ลังกาพินธุ์และคณะ จากภาควิชาวิศวกรรมเกษตร มทร.ธัญบุรี ได้ร่วมกับ สวทช. ส่งเสริมนวัตกรรมระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ในโรงเรียนต้นแบบจังหวัดปทุมธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.จตุรงค์ […]
พฤศจิกายน 3, 2023

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ประจำปีการศึกษา 1/2566 ณ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็ […]
พฤศจิกายน 2, 2023

ต้นแบบ “โรงเรือนปลูกข้าวอัจฉริยะแบบลอยน้ำ” ฝีมือ กลุ่มนศ.วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

สำเร็จ!! ต้นแบบ “โรงเรือนป […]