ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

กุมภาพันธ์ 9, 2024

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ ศราวุธ จิตต์พินิจ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Industrial and Engineering Chemistry

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ศราว […]
กุมภาพันธ์ 3, 2024

เปิดศูนย์วิจัยฯ ให้ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อมแก่เด็ก ๆ พร้อมพาชมศูนย์วิจัยฯ

ศูนย์วิจัยและบริการด้านพลั […]
มกราคม 23, 2024

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2567 พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ นักวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์วารสาร Scopus Tier 1 และมอบทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 4.00 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]