อบรม

มีนาคม 6, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ จัดอบรมหัวข้อ TextileTech Nexus: Advancing Textile Innovations โดย doc.Fatma Yalcinkaya, Ph.D., M.Sc. Technical University of Liberec, Czech Republic

บรรยากาศการบรรยายหัวข้อ Te […]
มีนาคม 5, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับรอง มาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพ (RMUTT-PSF) รุ่นที่ 2 ระยะที่ 2

วันที่ 4 มีนาคม 2567 คณะวิ […]