ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

กรกฎาคม 11, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน​ จำนวน​ 5​ คน ได้ใบประกาศผ่านการฝึกงานในโครงการแลกเปลี่ยน​ ที่.National​ Instritute of Technology, Kagawa​ College ประเทศญึ่ปุ่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
กรกฎาคม 11, 2024

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่​ ภาควิชาอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม​ ปีการศึกษา 2567

ภาพบรรยากาศโครงการปฐมนิเทศ […]
กรกฎาคม 3, 2024

แสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับข้อเสนอเข้าทำงาน ณ Zollner company สาธารณรัฐประชาชนจีน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
พฤษภาคม 29, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
พฤษภาคม 28, 2024

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 4.00 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
เมษายน 16, 2024

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยาน ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ไปฝึกงานต่างประเทศที่ National Institute of Technology เมืองคากาวะ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 2 เดือน

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ […]