ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

กุมภาพันธ์ 5, 2024

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ได้รับทุนส่งเสริม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ ทางด้านวิศวกรรมเซมิคอนดัคเตอร์ จำนวน​ 4​ คน ให้ไปฝึกงานสหกิจศึกษา ในสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กุมภาพันธ์ 5, 2024

ภาควิชาวิศวกรรม​อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ร่วมกับสถาบันจิงซือ​ ได้เชิญอาจารย์พิเศษ​จาก Shaanxi Instritute​ of​ Technology​ สาธารณรัฐประชาชนจีน​ จำนวน​ 2​ คน​ มาร่วมสอนในรายวิชา​ Select​ Topic​ for​ Electronic​ ในบทเรียนเรื่อง “การเขียน​Programmable Logic Controller​ (PLC)”

ภาควิชาวิศวกรรม​อิเล็กทรอน […]
มกราคม 31, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในกิจกรรมแนะนำบริษัท และการสอบคัดเลือกสมัครงาน สำหรับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
มกราคม 11, 2024

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย ศุภพิทักษ์สกุล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ รักเหลือได้รับแต่งตั้งเป็นคณะทำงานส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสภาวิศวกร

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วย […]
ธันวาคม 7, 2023

ขอขอบคุณ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ที่มาให้ความรู้ด้านกระบวนการออกแบบวงจรรวม การรับสมัครสหกิจ การรับสมัครงาน และแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ ให้กับ นักศึกษา และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ขอขอบคุณ คุณกานต์ โอภาสจํา […]
พฤศจิกายน 17, 2023

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมได้จัดโครงการวิศวกรรมศาสตร์การเรียนรู้อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์​ Semiconductor​ เพื่อสหกิจต่างประเทศ และโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษ​เพื่อการสหกิจศึกษาต่างประเทศ ระหว่างวันที่​ 7-17 พ.ย.​ 2566

ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิ […]