ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

พฤษภาคม 28, 2024

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 4.00 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
กุมภาพันธ์ 2, 2024

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเลือกให้นำเสนองาน ในประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 9th International Conference on Digital Arts, Media and Technology (DAMT) and 7th ECTI Northern Section Conference on Electric, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (NCON)

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
มกราคม 31, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในกิจกรรมแนะนำบริษัท และการสอบคัดเลือกสมัครงาน สำหรับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
มกราคม 18, 2024

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในโครงงานระบบควบคุมระดับน้ำในนาข้าว สำหรับการปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง ได้รับทุนสนับสนุนจาก EPICS in IEEE มูลค่า 4,000 เหรียญสหรัฐ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา […]
มกราคม 4, 2024

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวปฐมาวดี ทับทอง นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ในโอกาสได้รับเหรียญรางวัลเรียนดี ประจำปี พ.ศ. 2566  จากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวป […]
ธันวาคม 7, 2023

ขอขอบคุณ บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ที่มาให้ความรู้ด้านกระบวนการออกแบบวงจรรวม การรับสมัครสหกิจ การรับสมัครงาน และแลกเปลี่ยนความรู้งานวิจัยทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ ให้กับ นักศึกษา และอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

ขอขอบคุณ คุณกานต์ โอภาสจํา […]