ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ

กุมภาพันธ์ 2, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ณ […]
พฤศจิกายน 6, 2023

ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุและสถาบันพลาสติกร่วมวางแผนการดำเนินงานประเมินความปลอดภัยให้กับกระบวนการไพโรไลซิสขยะพลาสติกในระดับอุตสาหกรรม

ผศ.ดร.ณัฐชา เพ็ชร์ยิ้ม หัว […]