ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

มกราคม 31, 2024

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ บริษัท โซนี่ ดีไวซ์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ในกิจกรรมแนะนำบริษัท และการสอบคัดเลือกสมัครงาน สำหรับนักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
มกราคม 22, 2024

การฝึกอบรมช่างผู้ควบคุมเครื่องกลึง ซีเอ็นซี ระดับที่ 1 โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ปทุมธานี ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สพร.14 และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร. ธัญบุรี

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 256 […]
ธันวาคม 18, 2023

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เข้าเกณฑ์ TABEE สภาวิศวกร กับภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ส […]
ธันวาคม 1, 2023

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความกับ ดร.ก้าวหน้า จงวัฒนารักษ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
พฤศจิกายน 6, 2023

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี และภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ร่วม Kick off Meeting โครงการ Re Skill/Up Skill/New Skill แรงงานภาคอุตสาหกรรม

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบ […]
พฤศจิกายน 3, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนายธันวา พันธัญกิจ และนายธนากร สุวรรณอาภา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 25 […]