ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ

กรกฎาคม 11, 2024

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ จัดพิธีไหว้ครูและบายศรีสู่ขวัญตอนรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลห […]
กรกฎาคม 11, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร Scientific Reports

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]
กรกฎาคม 11, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง ที่ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสาร POLYMER-PLASTICS TECHNOLOGY AND MATERIALS

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]
พฤษภาคม 28, 2024

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบทุนการศึกษานักศึกษาเรียนดี เกรดเฉลี่ย 4.00 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
พฤษภาคม 28, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ฉัตรชัย วีรนิติสกุล อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “รองศาสตราจารย์” 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
พฤษภาคม 24, 2024

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นายพฤติพงศ์ พันธมนัสโสภา นักศึกษาปริญญาเอก ได้รับรางวัลในงานINTARG 2024 ที่ได้ทำงานร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัท BioUp Co.,ltd

คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงควา […]