พฤศจิกายน 30, 2023

นักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ สาขาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ได้รับรางวัลชมเชย และ Popular vote การแข่งขันประกวดร้องเพลงในงานสืบสานประเพณีลอยกระทง “นวัตวิถีสู่สายนทีธัญบุรี ประจำปี ๒๕๖๖”

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุ […]
พฤศจิกายน 30, 2023

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ได้รับ “รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวด RMUTT Music Festival 2023” ในงาน Loy Krathong Festival RMUTT 2023

🎉 ขอแสดงความยินดีกับนักศึก […]
พฤศจิกายน 25, 2023

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล Top Score ด้านการพัฒนา AIoT ในการแข่งขัน TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 17

ขอแสดงความยินดี กับ นศ ภาค […]
พฤศจิกายน 3, 2023

ขอแสดงความยินดีกับนายธันวา พันธัญกิจ และนายธนากร สุวรรณอาภา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานวิศวกรรมอุตสาหการเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ งานวิศวกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 25 […]
พฤศจิกายน 2, 2023

ต้นแบบ “โรงเรือนปลูกข้าวอัจฉริยะแบบลอยน้ำ” ฝีมือ กลุ่มนศ.วิศวกรรมเกษตรอุตสาหกรรม มทร.ธัญบุรี

สำเร็จ!! ต้นแบบ “โรงเรือนป […]
สิงหาคม 24, 2023

รางวัลจากการประกวดงานมหกรรมวิจัย และนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืน RMUTT Research and Innovation Fair for Sustainable Change 2023

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]