มิถุนายน 23, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำ ปีการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
กุมภาพันธ์ 10, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา ที่ได้เข้าร่วมงานและจัดนิทรรศการ “วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564 – 2565”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ร […]
กุมภาพันธ์ 7, 2022

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทโครงงาน/ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบ […]
ธันวาคม 21, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนิดา เศรษฐานันท์ “น้องเบลล์” นักศึกษา สาขาอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับคะแนนสอบ TOEIC 930 ในปี 2564

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงคว […]
มีนาคม 2, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับ รางวัลในการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบ […]
มกราคม 13, 2020

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ นักศึกษาที่มีผลการเรียนดี เข้ารับทุกการศึกษาจาก ผศ. ดร.ศิวกร อ่างทอง คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาพกิจกรรม