ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมบอร์ดเกม เพื่อการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 4 – 17 ธันวาคม 2566 ณ National Pingtung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx
ธันวาคม 6, 2023
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Sergej Baum จาก TU Cologne ประเทศเยอรมันนี ได้มาเยี่ยมชม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพื่อความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงาน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในประเทศเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์
ธันวาคม 6, 2023