คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ Dr.Sergej Baum จาก TU Cologne ประเทศเยอรมันนี ได้มาเยี่ยมชม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เพื่อความร่วมมือในการรับนักศึกษาฝึกงาน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานในประเทศเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์

ตัวแทนนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างนวัตกรรมบอร์ดเกม เพื่อการเรียนรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ ระหว่างวันที่ 4 – 17 ธันวาคม 2566 ณ National Pingtung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
ธันวาคม 6, 2023
ยินดีต้อนรับศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ คุณสัณฑะวัฒน์ พิพัฒน์ติยากุล (พี่โน๊ต GNM9) บริษัท ทวินส์ สเปเชี่ยล จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษาและเยี่ยมภาควิชาฯ พร้อมบริจาคผลิตภัณฑ์กางเกงมวยของบริษัทมาใช้สำหรับการเรียนการสอน
ธันวาคม 6, 2023