กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม 27, 2023

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ นักวิจัยจากศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ คณะทำงานจาก บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ในการ ประชุมเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมงานวิจัยวัสดุเหลือทิ้งภาคอุตสาหกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 หน่ว […]