ข่าวประชาสัมพันธ์

มิถุนายน 30, 2022

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรุงเทพฯ เปิดให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องมือวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์บริการวิชาการ และส่งเสริมการเรียนการสอนและการวิจัย สำหรับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักวิจัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็ […]
มิถุนายน 24, 2022

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 ทางอินเตอร์เน็ต

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเ […]
มิถุนายน 24, 2022

ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมกรรมฐานเบื้องต้นหลักสูตร ๗ วัน (ไป-กลับ) เพื่อพัฒนาจิต เพื่อคุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำงาน

ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคมแ […]
มิถุนายน 24, 2022

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) รับสมัครวิศวกรในสารงานแม่พิมพ์โลหะ (Stamping/Injection) หลายอัตรา

บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ ( […]
มิถุนายน 23, 2022

ขอเชิญผู้สนใจสมัครงาน/หางาน เข้าร่วมงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี”

ขอเชิญผู้สนใจสมัครงาน/หางา […]
มิถุนายน 23, 2022

ขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานเข้าร่วมกิจการรมสร้างความตระหนักรู้ การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์แบบมีจริยธรรม

ขอเชิญบุคลากรของหน่วยงานเข […]