ข่าวประชาสัมพันธ์

มีนาคม 20, 2023

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนงานวิจัย นักวิจัย และนักศึกษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาและด้านการวิจัย

มีนาคม 18, 2023

MME ACADEMIC DAY วัสดุวิชาการ ครั้งที่ 2

มีนาคม 16, 2023

ประชุมเพื่อขอความร่วมมือดำเนินโครงการเพื่อยกระดับชุมชน ด้านการจัดขยะชุมชนในพื้นที่นำร่อง ที่ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

มีนาคม 16, 2023

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 10

มีนาคม 15, 2023

การประกวดภาพถ่ายจุดประกายการขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล

มีนาคม 13, 2023

ประกาศรับสมัครงาน

มีนาคม 10, 2023

โครงการอบรมการใช้งานโปรแกรม HEC RAS สำหรับงานน้ำท่วม

มีนาคม 9, 2023

โครงการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมยุคใหม่

มีนาคม 7, 2023

โครงการ “การถ่ายทอดประสบการณ์ธุรกิจสิ่งทอ” ความปังในการทำธุรกิจสิ่งทอสร้างเงินล้าน