ข่าวประชาสัมพันธ์

มกราคม 30, 2023

ผลการคัดเลือกพนักงานพิเศษเงินรายได้ จำนวน 2 อัตรา

มกราคม 30, 2023

โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เรียน การทำข้อสอบ Exit Exam การเขียน CV กับครูโจ (Joe’s English Institute)

มกราคม 30, 2023

บรรยาย หัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ” ให้กับนักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงานระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2

มกราคม 30, 2023

บรรยายหัวข้อ “แนวทางการศึกษาต่อสายอาชีพ” ให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ในโครงการปัจฉิมนิเทศและปรับวิสัยทัศน์

มกราคม 27, 2023

รศ.ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับดร.พงศ์ธร ธาราไชย การปรึกษาหารือ ทำงานวิจัยร่วมและแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับคณะวิศวกรรมศาสตร์

มกราคม 26, 2023

คลินิกวิชาการ ครั้งที่ 8 “เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ” ในวันที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 -16.00 น.

มกราคม 25, 2023

ทุนฟุลไบรท์ เรียนต่อ ป.โท/ป.เอก 2024 Fulbright Thai Graduate Scholarship Program (TGS)

มกราคม 25, 2023

เชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Laser-mediated synthesis of nanomaterials” โดย Dr. Rafael Omar Torres Mendieta

มกราคม 25, 2023

เชิญชวนนักศึกษาและอาจารย์ ร่วมฟังบรรยายและทำกิจกรรม หัวข้อ “English for Academic Purpose” โดย Assoc. Prof. Dr. Fatma Yalcinkaya จาก Technical University of Liberec