ข่าวประชาสัมพันธ์

มิถุนายน 23, 2022

ควอท.มีกำหนดจัดโครงการอบรมออนไลน์ เรื่อง เทคนิคการเตรียมและการเขียนบทความทางวิชาการสำหรับสายสนับสนุนในระบบการศึกษาไทย

ควอท.มีกำหนดจัดโครงการอบรม […]
มิถุนายน 23, 2022

ประกาศปิดเส้นทางการจราจร วันที่ 4 กรกฏาคม 2565

มิถุนายน 23, 2022

ผศ.ดร.พันธุ์พงษ์ คงพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมและกล่าวเปิดงาน โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กระบวนการผลิตวัสดุคอมโพสิตที่มีน้ำหนักเบาเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ค […]
มิถุนายน 23, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับ ดร.ถวัลย์ เทียนทอง และทีมวิศวกรซ่อมบำรุงจากสายการบินไลอ้อนแอร์ไลน์ เข้าเยี่ยมชม อาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงอากาศยาน

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
มิถุนายน 23, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภวสุปรีย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำ ปีการศึกษา 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.สรพงษ์ ภ […]
มิถุนายน 17, 2022

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โรยนรินทร์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการด้านพลังงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และปรึกษางานวิจัยด้านการประหยัดพลังงาน กังหันลม และพลังงานแสงอาทิตย์ แนวโน้มเทคโนโลยี ด้านพลังงานในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร.วิรชัย โ […]