ข่าวแจ้งประกาศ

พฤษภาคม 2, 2021

คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งขยายปิดทุกอาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์

📢 คณะวิศวกรรมศาสตร์ แจ้งขย […]
เมษายน 21, 2021

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสําหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี จํานวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รอบที่ 2

  หัวข้อ pdf ตัวอย่าง […]
กุมภาพันธ์ 10, 2021

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์พื้นฐานสําหรับห้องปฏิบัติการชีวเคมี จํานวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและ วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  หัวข้อ pdf 4. ตัวอย […]
กุมภาพันธ์ 8, 2021

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อวัสดุฝึกทักษะปฏิบัติการโครงสร้างอากาศยานและการซ่อมบำรุงอากาศยานตามมาตรฐาน EASA จำนวน 23 รายการ ภาควิชาวิศวกรรอิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อ pdf Download File
ธันวาคม 7, 2020

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบของไหลสำหรับงานทางด้านวิศวกรรมชลประทาน จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อ pdf Download File
ธันวาคม 7, 2020

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ภาควิชาวิศวกรรมเคมีและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  หัวข้อ pdf Download […]