ข่าวแจ้งประกาศ

กรกฎาคม 9, 2020

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการโปรแกรมจำลองระบบโลจิสติกส์ จำนวน ๑ ชุด ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาห การ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หัวข้อ pdf รายละเอียด 1,78 […]
กรกฎาคม 9, 2020

ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดไม่ใช้ในราชการ ประจำปี 2561

หัวข้อ pdf ประกาศประมูลราค […]
กรกฎาคม 3, 2020

ประกาศครุภัณฑ์ รายการ เครื่องบดอนุภาคด้วยลูกบดสำหรับโรงงานนำร่อง จำนวน 1 ชุด ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ

  หัวข้อ pdf เครื่องบ […]
มิถุนายน 29, 2020

ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2563

มิถุนายน 23, 2020

ประกาศคณะกรรมการสรรหาหัวหน้าภาควิชา คณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา (8 ภาควิชา)


มิถุนายน 17, 2020

ประกาศ ผู้สมัครสอบพนักงานมหาวิทลัย สายวิชาการที่เข้าสอบในวันที่ 18 มิ.ย. 2563 ต้องรับการเข้าตรวจที่จุดคัดกรอง ณ อาคารสำนักงานคณบดี (ตึก 9 ชั้น)