ข่าวแจ้งประกาศ

มกราคม 2, 2019

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ธันวาคม 24, 2018

ประกวดราคาซื้อระบบอุปกรณ์ควบคุมพร้อมระบบเน็ตเวิร์กและแสดงผลอัตโนมัติระบบยุโรป จำนวน ๑๐ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

    
ธันวาคม 17, 2018

ระบบแสดงผลการทำงานอัตโนมัติ จำนวน ๑ ชุด สำหรับทดสอบระบบการออกแบบจำนวน ๓ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

    
พฤศจิกายน 1, 2018

การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ชุดปฏิบัติการทดลองระบบควบคุมในงานอุตสาหกรรมแบบอัตโนมัติ จำนวน 2 ชุด

    
ตุลาคม 5, 2018

การประมูลขายทอดตลาด พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ

  
กันยายน 3, 2018

ประกวดราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการพัฒนารถไฟฟ้าต้นแบบ จำนวน ๑๒๕ รายการ