ข่าวแจ้งประกาศ

กรกฎาคม 31, 2019

การประมูลราคาขายทอดตลาด ลิฟต์โดยสารที่ได้จากการรื้อถอนจากอาคารปฏิบัตการวิจัย ประยุกต์ทางวิศวกรรมศาสตร์ชำรุดเสื่อมสภาพ

เว็บไซต์ งานพัสดุ คณะวิศวก […]
กรกฎาคม 19, 2019

ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดปี 58-60 (แก้ไขเพิ่มเติม) update 19 กรกฏาคม 2562

เว็บไซต์ งานพัสดุ คณะวิศวก […]
กรกฎาคม 12, 2019

ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อการศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหะการ update 12 กรกฎาคม 2562

เว็บไซต์ งานพัสดุ คณะวิศวก […]
กรกฎาคม 8, 2019

ประกาศขายครุภัณฑ์ทอดตลาดปี 58-60 update 8 กรกฎาคม 2562

เว็บไซต์ งานพัสดุ คณะวิศวก […]
กรกฎาคม 8, 2019

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา update 8 กรกฎาคม 2562

เว็บไซต์ งานพัสดุ คณะวิศวก […]
กรกฎาคม 5, 2019

กิจกรรม Open House ที่จัดแสดงสิ่งประดิษฐ์จากนักศึกษาทั้ง 10 ภาควิชา ของคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม Open House ที่จัดแ […]