นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Institute of Technology, Kagawa College ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ RMUTT & NITKC Engineer Training Program 2019

นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Institute of Technology, Kagawa College ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ RMUTT & NITKC Engineer Training Program 2019

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Institute of Technology, Kagawa College ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมโครงการ RMUTT & NITKC Engineer Training Program 2019 โดยฝึกปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และฝึกปฏิบัติทางด้านวิศวกรรมโยธา ระหว่างวันที่ 2 – 17 กันยายน 2562

ภาพกิจกรรม

 

 

Comments are closed.