ข่าวกิจกรรม

มิถุนายน 22, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรี ศรีนนท์ฉัตร ได้รับการแต่งตั้งจาก มทร.ธัญบุรี ให้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สถาบันจิงชื่อ มทร.ธัญบุรี

 
เมษายน 30, 2020

ขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ โรจน์วิรุฬห์ ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย มทร.ธัญบุรี ให้ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการคณะวิศวกรรมศาสตร์

 
เมษายน 29, 2020

เปิดรับข้อเสนอการวิจัย โครงการ พัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาและ ลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

>>DOWNLOAD<<
เมษายน 16, 2020

ช่องทางเข้าห้องเรียนออนไลน์ Summer 3/2562

ช่องทางสำหรับเข้าห้องเรียน […]
เมษายน 16, 2020

แนะนำการใช้งาน Microsoft Teams เบื้องต้นสำหรับนักศึกษา

กุมภาพันธ์ 6, 2020

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร เชิญผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมการอบรม “ทบทวนข้อกำหนด GMP และ HACCP ในการผลิตอาหาร”

สาขาวิชาวิศวกรรมอาหาร ภาคว […]