คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนิดา เศรษฐานันท์ “น้องเบลล์” นักศึกษา สาขาอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับคะแนนสอบ TOEIC 930 ในปี 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรวงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
ธันวาคม 17, 2021
มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ Yeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี จัดโครงการInternational Capstone Design Project (GCDP) 2021 (ระยะที่ 2)
ธันวาคม 27, 2021