คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพนิดา เศรษฐานันท์ “น้องเบลล์” นักศึกษา สาขาอากาศยาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กับคะแนนสอบ TOEIC 930 ในปี 2564