กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการอุดมศึกษาประเทศมาเลเซียจะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษามาเลเซีย
กรกฎาคม 1, 2022
ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น ” วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ปีที่ 3
กรกฎาคม 7, 2022