กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการอุดมศึกษาประเทศมาเลเซียจะจัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาต่างชาติเพื่อศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันอุดมศึกษามาเลเซีย

เอกสารแนะนำคณะ กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์
กรกฎาคม 1, 2022
?ประกาศเลื่อนชี้แจงการเลือกสาขา ประจำปีการศึกษา 2565
กรกฎาคม 5, 2022