ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น ” วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ปีที่ 3