ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น ” วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ” ปีที่ 3
กรกฎาคม 7, 2022
ขอเชิญนิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการออกแบบกราฟฟิกเสื้อ ภายใต้หัวข้อ “เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตส์”
กรกฎาคม 7, 2022