ขอเชิญนิสิต และนักศึกษาเข้าร่วมประกวด โครงการออกแบบกราฟฟิกเสื้อ ภายใต้หัวข้อ “เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตส์”