พิธีปิด International Workshop, iWDC. iSFC and iCPC ซึ่ง มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU)
กุมภาพันธ์ 16, 2023
สัมมนา Design, Light, and Technical Textiles Seminar
กุมภาพันธ์ 16, 2023