พิธีปิด International Workshop, iWDC. iSFC and iCPC ซึ่ง มทร.ธัญบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU)

ประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการและการจัดทำหลักสูตรร่วมกับ Hokkaido Information University (HIU) ณ ประเทศญี่ปุ่น
กุมภาพันธ์ 16, 2023
โครงการอบรม ICT Workshop 2022 Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น
กุมภาพันธ์ 16, 2023