นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล Top Score ด้านการพัฒนา AIoT ในการแข่งขัน TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 17

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธ์คัดเลือก
เพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
พฤศจิกายน 23, 2023
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันสถาปนา National Pingtung University ครั้งที่ 10 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ National Pingtung University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)
พฤศจิกายน 25, 2023