รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมผู้บริหาร เข้าร่วมงานเฉลิมฉลองวันสถาปนา National Pingtung University ครั้งที่ 10 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ณ National Pingtung University สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไต้หวัน)

นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัล Top Score ด้านการพัฒนา AIoT ในการแข่งขัน TESA Top Gun Rally ครั้งที่ 17
พฤศจิกายน 25, 2023
รัฐบาลฮังการีเปิดรับสมัครทุนการศึกษา Stipendium Hungaricum ประจำปีการศึกษา 2024 – 2025 ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
พฤศจิกายน 27, 2023