ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ หัวหน้าหน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัล BRONZE Award จากงาน Macao Innovation & Innovation Association

หน่วยวิจัยวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.ประชุม คำพุฒ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับ นักวิจัยจากศูนย์วิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ คณะทำงานจาก บริษัท คาร์เปท อินเตอร์เนชั่นแนล ไทยแลนด์ จำกัด (มหาชน) ในการ ประชุมเพื่อพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมงานวิจัยวัสดุเหลือทิ้งภาคอุตสาหกรรม ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG
ตุลาคม 27, 2023
ประมวลภาพนิทรรศการโครงงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แสดงผลงานของนักศึกษาปีที่ 4
ตุลาคม 30, 2023